kuglager

kuglager – łożysko (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kuglager
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kuglagra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kuglagrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kuglager
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kuglagrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kuglagrze
Wołacz l. poj. Ty…kuglagrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kuglagry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kuglagrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kuglagrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kuglagry
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…kuglagrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kuglagrach
Wołacz l. mn. Wy…kuglagry
Przimiotnik (jaki? czyj?)

 

Wejź szmyry a namoż te kuglargy.

Musisz wrazić sam nowy kuglager, bo to ôn tak rōmpluje a ci tym motor rozwali.

Tych kuglagrōw sie niy maże, bo ône sōm całe blachom ôbite.

Podej dalij…