kulać

kulać (sie) – toczyć, turlać, wałkować (pol.)

bezokolicznikkulać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kulōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kulosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kulo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kulōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kulocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kulajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kuloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kuloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kuloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kulali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kulaliście; żeście kulali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kulali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kulała żech; kulałach; żech kulała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kulała żeś; kulałaś; żeś kulała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kulała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kulały my; my kulały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kulałyście; żeście kulały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kulały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kulało żech; żech kulało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kulało żeś; żeś kulało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kulało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kuloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kuloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kuloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kulali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kulali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kulali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kulała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kulała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kulała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kulały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kulały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kulały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kulało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kulało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kulało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kulej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kulo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kulejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kulajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kuloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kuloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kuloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kulali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kulali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kulali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kulała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kulała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kulała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kulały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kulały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kulały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kulało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kulało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kulało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kuloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kuloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kuloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kulali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kulali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kulali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kulała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kulała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kulała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kulały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kulały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kulały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kulało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kulało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kulało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kuloł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kuloł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kuloł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kulali; bydymy kulać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kulali; bydziecie kulać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kulali; bydōm kulać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kulała; byda kulać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kulała; bydziesz kulać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kulała; bydzie kulać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kulały; bydymy kulać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kulały; bydziecie kulać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kulały; bydōm kulać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kulało; byda kulać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kulało; bydziesz kulać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kulało; bydzie kulać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykulany
rzeczownik odczasown.kulani
Rybnik

 

Pōdź mi sam pōmōc kulać kluski.

Jo byda kulać nudle, a ty już kryj te piyrsze, co niy przeschnōm za fest.

Siednij se kōnsek dalij, a bydymy se kulać bal tam a nazod.

 

 

 

 

 

Podej dalij…