kupić

kupić (sie) – kupić (pol.)

bezokolicznikkupić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kupia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kupisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kupi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kupiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kupicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kupiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kupiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kupiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kupiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kupiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kupiyliście; żeście kupiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kupiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kupiyła żech; kupiyłach; żech kupiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kupiyła żeś; kupiyłaś; żeś kupiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kupiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kupiyły my; my kupiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kupiyłyście; żeście kupiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kupiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kupiyło żech; żech kupiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kupiyło żeś; żeś kupiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kupiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kupiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kupiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kupiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kupiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kupiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kupiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kupiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kupiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kupiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kupiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kupiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kupiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kupiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kupiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kupiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kup
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kupi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kupcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kupiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kupiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kupiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kupiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kupiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kupiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kupiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kupiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kupiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kupiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kupiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kupiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kupiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kupiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kupiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kupiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kupiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kupiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kupiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kupiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kupiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kupiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kupiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kupiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kupiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kupiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kupiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kupiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kupiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kupiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kupiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykupiōny
rzeczownik odczasown.kupiyni
Rybnik

 

Trza było dać znać, że sprzedujesz auto, to bych go bōł kupiōł.

Kup chlyb a dwie żymły.

Kupiymy se po harynku na piōntek?

Podej dalij…