kupny

kupny – kupiony w sklepie (pol.)

przymiotnikkupny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...kupny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...kupno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...kupne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... kupni; kupne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...kupne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...kupnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...kupnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...kupnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...kupnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...kupnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...kupnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...kupnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... kupnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... kupnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
kupnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...kupnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... kupny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..kupno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... kupne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
kupnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... kupne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
kupnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...kupnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...kupnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...kupnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...kupnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...kupnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..kupnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...kupnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...kupnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...kupnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...kupny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...kupno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... kupne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...kupni; kupne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...kupne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: kupiony w sklepie, nie wytworzony domowym sposobem.

 

SI: Dzisiej mōmy yno kupny chlyb, bo niy zdōnżyła żech upiyc swojigo.

PL: Dzisiaj mamy tylko kupiony chleb, bo nie zdążyłam upiec swojego.

 

SI: Kury mi przestały niyś, tōż miała żech yno kupne jajca i juz ta zista niy ma tako, jak by miała być.

PL: Kury przestały mi się nieść, więc miałam tylko kupione jajka i ta babka nie jest już taka, jak powinna być.

 

SI: Teraz krowy niy dojymy, tōż mōmy yno kupne mlyko do kawy, jak chcesz.

PL: Teraz nie doimy krowy, więc do kawy mamy tylko kupione mleko, jeżeli chcesz.

 

Podej dalij…