kurzok

kurzok – palacz (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kurzok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kurzoka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kurzokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kurzoka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kurzokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kurzoku
Wołacz l. poj. Ty…kurzoku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kurzoki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kurzokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kurzokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kurzokōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kurzokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kurzokach
Wołacz l. mn. Wy…kurzoki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: palacz papierosów, fajki, cygar.

 

Te kurzoki niy poradzōm wytrzimać piynć minut bez cygarety.

U nas niy ma w dōma kurzokōw, tōż niy mōmy aszynbechrōw.

Posiedzisz piynć minut przi kurzokach a śmierdzisz tydziyń.

 

 

 

 

Podej dalij…