kustować

kustować – żywić, karmić (pol.)

bezokolicznikkustować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kustuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kustujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kustuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kustujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kustujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kustujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kustowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kustowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kustowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kustowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kustowaliście; żeście kustowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kustowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kustowała żech; kustowałach; żech kustowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kustowała żeś; kustowałaś; żeś kustowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kustowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kustowały my; my kustowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kustowałyście; żeście kustowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kustowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kustowało żech; żech kustowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kustowało żeś; żeś kustowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kustowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kustowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kustowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kustowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kustowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kustowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kustowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kustowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kustowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kustowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kustowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kustowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kustowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kustowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kustowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kustowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kustuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kustuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kustujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kustujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kustowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kustowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kustowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kustowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kustowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kustowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kustowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kustowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kustowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kustowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kustowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kustowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kustowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kustowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kustowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kustowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kustowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kustowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kustowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kustowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kustowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kustowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kustowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kustowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kustowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kustowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kustowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kustowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kustowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kustowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kustowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kustowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kustowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kustowali; bydymy kustować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kustowali; bydziecie kustować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kustowali; bydōm kustować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kustowała; byda kustować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kustowała; bydziesz kustować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kustowała; bydzie kustować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kustowały; bydymy kustować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kustowały; bydziecie kustować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kustowały; bydōm kustować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kustowało; byda kustować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kustowało; bydziesz kustować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kustowało; bydzie kustować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykustowany
rzeczownik odczasown.kustowani
Rybnik

 

Jo ci moga warzić, ale musisz zapłacić, bo jo cie kustowala niy byda.

Kej chcesz, żebych cie kustowala, tōż musisz sie chycić roboty a zarobić.

Jo cie sam kustuja, a ty sie niy chycisz roboty, yno po całych dniach siedzisz przi kōmputerze.

Podej dalij…