kwiōnczeć

kwiōnczeć – stękać, kwękać (pol.)

bezokolicznikkwiōnczeć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kwiōncza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kwiōnczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kwiōnczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kwiōnczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kwiōnczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kwiōnczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kwiōnczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kwiōnczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kwiōnczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kwiōnczeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kwiōnczeliście; żeście kwiōnczeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kwiōnczeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kwiōnczała żech; kwiōnczałach; żech kwiōnczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kwiōnczała żeś; kwiōnczałaś; żeś kwiōnczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kwiōnczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kwiōnczały my; my kwiōnczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kwiōnczałyście; żeście kwiōnczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kwiōnczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kwiōnczało żech; żech kwiōnczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kwiōnczało żeś; żeś kwiōnczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kwiōnczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kwiōnczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kwiōnczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kwiōnczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kwiōnczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kwiōnczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kwiōnczeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kwiōnczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kwiōnczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kwiōnczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kwiōnczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kwiōnczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kwiōnczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kwiōnczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kwiōnczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kwiōnczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kwiōncz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kwiōnczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kwiōnczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kwiōnczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kwiōnczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kwiōnczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kwiōnczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kwiōnczeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kwiōnczeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kwiōnczeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kwiōnczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kwiōnczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kwiōnczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kwiōnczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kwiōnczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kwiōnczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kwiōnczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kwiōnczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kwiōnczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kwiōnczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kwiōnczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kwiōnczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kwiōnczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kwiōnczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kwiōnczeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kwiōnczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kwiōnczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kwiōnczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kwiōnczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kwiōnczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kwiōnczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kwiōnczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kwiōnczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kwiōnczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kwiōnczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kwiōnczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kwiunczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kwiōnczeli; bydymy kwiōnczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kwiōnczeli; bydziecie kwiōnczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kwiōnczeli; bydōm kwiōnczeć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kwiōnczała; byda kwiōnczeć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kwiōnczała; bydziesz kwiōnczeć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kwiōnczała; bydzie kwiōnczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kwiōnczały; bydymy kwiōnczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kwiōnczały; bydziecie kwiōnczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kwiōnczały; bydōm kwiōnczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kwiōnczało: byda kwiōnczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kwiōnczało; bydziesz kwiōnczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kwiōnczało; bydzie kwiōnczeć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.kwiōnczyni
Rybnik

 

Piyrsze chodzisz bez czopki, a potym kwiōnczysz, żeś je chory.

Skōńcz kwiōnczeć, bo cie żodyn niy bije.

Kōńcz już ta robota na dzisiej bo jutro zaś bydziesz kwiōnczoł, że cie wszystko boli.

Podej dalij…