kwitnyć

kwitnyć – kwitnąć (pol.)

bezokolicznikkwitnyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kwitna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kwitniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kwitnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kwitnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kwitniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kwitnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kwitnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kwitnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kwitnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kwitli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kwitliście; żeście kwitli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kwitli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kwitła żech; kwitłach; żech kwitła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kwitła żeś; kwitłaś; żeś kwitła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kwitła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kwitły my; my kwitły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kwitłyście; żeście kwitły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kwitły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kwitło żech; żech kwitło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kwitło żeś; żeś kwitło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kwitło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kwitnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kwitnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kwitnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kwitli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kwitli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kwitli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kwitła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kwitła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kwitła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kwitły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kwitły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kwitły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kwitło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kwitło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kwitło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kwitnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kwitnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kwitnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kwitnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kwitnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kwitnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kwitnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kwotli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kwitli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kwitli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kwitła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kwitła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kwitła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kwitły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kwitły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kwitły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kwitło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kwitło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kwitło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kwitnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kwitnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kwitnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kwitli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kwitli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kwitli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kwitła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kwitła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kwitła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kwitły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kwitły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kwitły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kwitło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kwitło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kwitło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kwitnōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kwitnōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kwitnōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kwitli; bydymy kwitnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kwitli; bydziecie kwitnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kwitli; bydōm kwitnyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kwitła; byda kwitnyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kwitla; bydziesz kwitnyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kwitła; bydzie kwitnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kwitły; bydymy kwitnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kwitly; bydziecie kwitnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kwitły; bydōm kwitnyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kwitło; byda kwitnyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kwitło; bydziesz kwitnyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kwitlo; bydzie kwitnyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.kwitnyci
Rybnik

 

Flider kwitnie dycko w moju. A jak piyknie wōnio.

Idzie wiosna, tulpy bydōm hned kwitły.

 

 

Podej dalij…