kwiyciyń

kwiyciyń – kwiecień (pol.); der April (ger.); duben (cze.); April (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kwiyciyń
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kwiytnia
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kwiytniowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kwiyciyń
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kwiytniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kwiytniu
Wołacz l. poj. Ty…kwiytniu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kwiytnie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kwiytniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kwiytniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kwiytnie
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kwiytniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kwiytniach
Wołacz l. mn. Wy…kwiytnie
Przimiotnik (jaki? czyj?)kwiytniowy
Rybnik

 

Bez ôstatni lata najwiyncyj śniega padze we kwiytniu na Wielkanoc.

Piyrszego kwiytnia we Prima Aprilis trza se dać na wszystko pozōr.

 

Podej dalij…