kyjza

kyjza – ser (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kyjza
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kyjzy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kyjzie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kyjza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kyjzōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kyjzie
Wołacz l. poj. Ty…kyjzo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kyjzy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kyjzōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kyjzōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kyjzy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kyjzami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kyjzach
Wołacz l. mn. Wy…kyjzy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Sam mosz chlyb ze kyjzōm, bo dzisio je piōntek.

Ukryj se tam kōnsek kyjzy a wyłōż se na chlyb.

Pomoż mi tyn chlyb kyjzōm,

 

Podej dalij…