łacno

łacno – tanio (pol.)

 

Kaj żeś to kupiōł tak łacno te prosia?

Tak łacno ci tgo niy sprzdōm, bo to bych musioł ci choćby za darmo dać.

Udało mi sie kupić łacno prosia, tōż zabiyli my, a narobiyłi my wōsztu.

Podej dalij…