ladować

ladować  (sie) – ładować (pol.)

bezokolicznikladować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.laduja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ladujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.laduje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ladujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ladujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ladujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ladowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ladowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ladowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ladowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ladowaliście; żeście ladowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ladowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ladowała żech; ladowałach; żech ladowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ladowała żeś; ladowałaś; żeś ladowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ladowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ladowały my; my ladowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ladowałyście; żeście ladowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ladowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ladowało żech; żech ladowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ladowało żeś; żeś ladowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ladowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ladowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ladowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ladowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ladowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ladowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ladowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ladowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ladowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ladowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ladowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ladowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ladowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ladowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ladowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ladowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . laduj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech laduje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ladujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ladujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ladowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ladowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ladowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ladowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ladowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ladowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ladowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ladowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ladowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ladowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ladowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ladowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ladowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ladowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ladowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ladowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ladowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ladowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ladowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ladowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ladowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ladowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ladowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ladowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ladowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ladowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ladowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ladowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ladowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ladowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ladowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ladowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ladowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ladowali; bydymy ladować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ladowali; bydziecie ladować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ladowali; bydōm ladować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ladowała; byda ladować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ladowała; bydziesz ladować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ladowała; bydzie ladować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ladowały; bydymy ladować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ladowały; bydziecie ladować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ladowały; bydōm ladować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ladowało; byda ladować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ladowało; bydziesz ladować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ladowało; bydzie ladować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyladowany
rzeczownik odczasown.ladowani
Rybnik

 

Mobilniok zaś piszczy, tōż trza go ladować.

Jo byda ladowoł a ty woź karōm tyn wōngel, bo żeś je warciejszy.

We dwōch my ladowali tyn piosek na fōra dwie godziny.

 

 

Podej dalij…