lager

lager – obóz (pol)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…lager
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…lagra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…lagrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…lager
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...lagrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…lagrze
Wołacz l. poj. Ty…lagrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…lagry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…lagrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…lagrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…lagry
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…lagrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…lagrach
Wołacz l. mn. Wy…lagry
Przimiotnik (jaki? czyj?)

POL: obóz przesiedleńczy, pracy, koncentracyjny  itp

 

SI: Jak my przijechali do Niymiec, to my piyrsze we lagrze miyszkali.

PL: Kiedy przyjchaliśmy do Niemiec, to najpierw mieszkaliśmy w obozie.

 

SI: Po wojnie zawiyrali Ślōnzokōw do lagrōw.

PL: Po wojnie zamykano Ślązaków do obozów.

 

 

Podej dalij…