lajsta

lajsta – listwa (pol.)

Rodzaj ż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…lajsta
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…lajsty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…lajście
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…lajsta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...lajstōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…lajście
Wołacz l. poj. Ty…lajsto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…lajsty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…lajstōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…lajstōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…lajsty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…lajstami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…lajstach
Wołacz l. mn. Wy…lajsty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Jaki to potrzebujesz te lajsty?

Narznij mi takich lajstōw na 3 cm szyrokich.     (cz: nar-znij)

Niy mosz sam te lajsty za hrube?

 

Podej dalij…