lajstewka

lajstewka – listewka (pol.)

Rodzaj ż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…lajstewka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…lajstewki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…lajstewce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…lajstewka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...lajstewkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…lajstewce
Wołacz l. poj. Ty…lajstewko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…lajstewki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…lajstewek; lajstewkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…lajstewkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…lajstewki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…lajstewkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…lajstewkach
Wołacz l. mn. Wy…lajstewki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Te lajstewki mosz za hrube, tyn drah bydzie za ciynżki, a niy bydzie chcioł lotać.

Potrzebuja zrobić rōmka z takich ciynkich lajstewek.

Podej dalij…