lańcuch

lancuch – lańcuch (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…lańcuch
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…lańcucha
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…lańcuchowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…lańcuch
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...lańcuchym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…lańcuchu
Wołacz l. poj. Ty…lańcuchu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…lańcuchy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…lańcuchōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…lańcuchōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…lańcuchy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…lańcuchami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…lańcuchach
Wołacz l. mn. Wy…lańcuchy
Przimiotnik (jaki? czyj?)lańcuchowy
Rybnik

 

Dyć spuś tego psa z łańcucha, niech se trocha poloce.

Trzimej te krowy na łańcuchach, co niy wlezōm sōmsiadowi do ćwikle.

Dej pozōr co sie tym baranōm lańcuchy niy pomatlōm.

Podej dalij…