latosi

latosi – tegoroczny (pol.)

przymiotniklatosi
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...latosi
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...latosio
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...latosi
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... latosi
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...latosi
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...latosigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...latosij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...latosigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...latosich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...latosich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...latosimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...latosij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... latosimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... latosij
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
latosimu
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...latosigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... latosi
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..latosio
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... latosi
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
latosich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... latosi
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
latosim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...latosiōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...latosim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...latosimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...latosimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...latosim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..latosij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...latosim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...latosich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...latosi
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...latosio
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... latosi
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...latosi
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...latosi
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Latosi welōnek pokozoł, jaki te Ślōnzoki sōm „razem”

PL: Tegoroczne wybory pokazały, jacy to ci Ślązacy są „razem”.

 

SI: Moga ci dać miech łōńskirocznej pszynice, bo latosij jeszcze niy ma.

PL: Mogę ci dać worek ubiegłorocznej pszenicy, bo tegorocznej jeszcze nie ma.

 

SI: Latosi kartofle bydōm dziepiyro kole czyrwnia.

PL: Tegoroczne ziemniaki będą dopiero koło czerwca.

 

 

 

 

Podej dalij…