leberwōszt

leberwōszt – wątrobianka (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…leberwōszt
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…leberwōsztu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…leberwōsztowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…leberwōszt
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...leberwōsztym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…leberwōszcie
Wołacz l. poj. Ty…leberwōszcie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…leberwōszty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…leberwōsztōm
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…leberwōsztōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…leberwōszty
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…leberwōsztami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…leberwōsztach
Wołacz l. mn. Wy…leberwōszty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Wejź se chleba z leberwōsztym.

Kupiyła żech ci trocha leberwōsztu.

Sam mosz leberwōszt, pomoż se nim chlyb.

Podej dalij…