leluja

leluja – lilia (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…leluja
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…leluje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…leluji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…leluja
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...lelujōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…leluji
Wołacz l. poj. Ty…lelujo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…leluje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…lelujōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…lelujōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…leluje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…lelujami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…lelujach
Wołacz l. mn. Wy…leluje
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Co to tam za leluje rosnōm na tej zegrodzie?

 

 

Podej dalij…