lepić

lepić (sie) – kleić (pol.)

bezokoliczniklepić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.lepia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.lepisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.lepi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.lepiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.lepicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.lepiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.lepiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.lepiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.lepiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.lepiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.lepiyliście; żeście lepiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.lepiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.lepiyła żech; lepiyłach; żech lepiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.lepiyła żeś; lepiyłaś; żeś lepiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.lepiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..lepiyły my; my lepiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. lepiyłyście; żeście lepiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.lepiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.lepiyło żech; żech lepiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.lepiyło żeś; żeś lepiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.lepiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech lepiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś lepiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł lepiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my lepiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście lepiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli lepiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech lepiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś lepiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była lepiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my lepiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście lepiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były lepiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech lepiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś lepiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było lepiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . lep
tr. rozk. l. poj 3. os.niech lepi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.lepcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech lepiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. lepiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. lepiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.lepiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.lepiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. lepiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.lepiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.lepiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
lepiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.lepiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. lepiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.lepiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.lepiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. lepiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.lepiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.lepiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych lepiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś lepiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by lepiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my lepiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście lepiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by lepiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych lepiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś lepiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by lepiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my lepiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście lepiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by lepiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych lepiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś lepiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by lepiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda lepiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz lepiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie lepiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy lepiyli; bydymy lepić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie lepiyli; bydziecie lepić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm lepiyli; bydōm lepić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda lepiyła; byda lepić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz lepiyła; bydziesz lepić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie lepiyła; bydzie lepić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy lepiyły; bydymy lepić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie lepiyły; bydziecie lepić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm lepiyły; bydōm lepić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda lepiyło; byda lepić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz lepiyło; bydziesz lepić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie lepiyło; bydzie lepić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernylepiōny
rzeczownik odczasown.lepiyni
Rybnik

 

Tam mosz pana w tym kole. Praje jōm lepia, tōż za godzina bydzie fertich.

Kery sam zaś co wyloł, że sie ta delina tak lepi?

Dej pozōr, bo te dźwiyrze sōm posztrajchowane a sie  lepiōm.

 

Podej dalij…