lepszy

lepszy – lepiej (pol.)

POL: przysłōwek „lepszy”, ale także używany „lepiyj

 

SI: Ty już lepszy nic niy godej, bo zaś co gupigo wymyślisz.

PL: Ty już lepiej nic nie mów, bo znowu coś głupiego wymyślisz.

 

SI: Wejż se lepszy dzisiej tyn ciyńki mantel, bo tam niy ma tak zima.

PL:  Weż sobie lepiej dzisiaj ten cieńki płaszcz, bo tam nie jest tak zimno.

 

SI: Pōdź, wylezymy lepszy trocha warciyj, aż zaś niy polecymy za tym autobusym.

PL: Chodź, wyjdziemy lepiej trochę szybciej, żeby znowu nie biec za tym autobusem.

 

SI: Chyć sie lepszy roboty, a niy siedź yno przi tymu telewizorze.

PL: Zabierz się lepiej do pracy, a nie siedź tylko przed tym telewizorem.

 

Podej dalij…