leżeć

leżeć – leżeć (pol.)

bezokolicznikleżeć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.leża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.leżysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.leży
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.leżymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.leżycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.leżōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.leżoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.leżoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.leżoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.leżeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.leżeliście; żeście leżeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.leżeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.leżała żech; leżałach; żech leżała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.leżała żeś; leżałaś; żeś leżała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.leżała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..leżały my; my leżały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. leżałyście; żeście leżały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.leżały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.leżało żech; żech leżało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.leżało żeś; żeś leżało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.leżało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech leżoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś leżoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł leżoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my leżeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście leżeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli leżeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech leżała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś leżała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była leżała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my leżały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście leżały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były leżały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech leżało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś leżało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było leżało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . leż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech leży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.leżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech leżōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. leżoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. leżoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.leżoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.leżeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. leżeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.leżeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.leżała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
leżała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.leżała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. leżały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.leżały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.leżały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. leżało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.leżało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.leżało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych leżoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś leżoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by leżoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my leżeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście leżeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by leżeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych leżała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś leżała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by leżała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my leżały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście leżały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by leżały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych leżało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś leżało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by leżało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda leżoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz leżoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie leżoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy leżeli; bydymy leżeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie leżeli; bydziecie leżeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm leżeli; bydōm leżeć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda leżała; byda leżeć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz leżała; bydziesz leżeć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie leżała; bydzie leżeć

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy leżały; bydymy leżeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie leżały; bydziecie leżeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm leżały; bydōm leżeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda leżało; byda leżeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz leżało; bydziesz leżeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie leżało; bydzie leżeć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.leżyni
Rybnik

 

Dziwej sie, co to tam leży pod tym byfyjym?

Dostała żech zapolynio, a już drugi tydziyń leża we lazarecie.

Te klucze leżōm tam na ôknie, kaj dycko.

Podej dalij…