leżyni

leżyni – leżenie (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…leżyni
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…leżynio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…leżyniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…leżyni
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...leżyniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…leżyniu
Wołacz l. poj. Ty…leżyni
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…leżynia
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…leżyniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…leżyniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…leżynia
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…leżyniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…leżyniach
Wołacz l. mn. Wy…leżynia
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Musza stować, bo ôd tego leżynio już mie we krziżu boli.

PL: Muszę wstawać, bo od tego leżenia już mnie kręgosłup boli.

 

SI: Tyn szeslōng je jakiś twardy do leżynio.

PL: Ta leżanka jest jakaś twarda do leżenia.

 

SI: Ty ani niy myśl ô leżyniu, bo zarozki jadymy do miasta do sklepu.

PL: Ty nawet nie myśl o leżeniu, bo zaraz jedziemy do miasta do sklepu.

 

 

Podej dalij…