libsta

libsta – narzeczona (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…libsta
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…libsty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…libście
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…libsta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...libstōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…libście
Wołacz l. poj. Ty…libsto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…libsty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…libstōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…libstōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…libsty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…libstami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…libstach
Wołacz l. mn. Wy…libsty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Zeflik idzie dzisiej z libstōm do kina.

Fridek z Gyniōm czakajōm aż synek znojdzie se jako libsta.

Francik niy mo listy, bezto niy chce iś na muzyka.

Podej dalij…