lica

lica – przewód elektryczny (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…lica
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…lice
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…licy
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…lica
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...licōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…licy
Wołacz l. poj. Ty…lico
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…lice
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…licōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…licōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…lice
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…licami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…licach
Wołacz l. mn. Wy…lice
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: przewód elektryczny odłączany, np od prodiża, żelazka

 

SI: Niy wiysz, kaj bydzie ta lica do prodiża? Chca na wartko upiyc zista, a niy mom lice.

PL: Nie wiesz, gdzie znajdę ten przewód od prodiża? Chcę na szybko piec babkę, a nie mam przewodu.

 

SI: Dej pozōr, aż niy dotkniesz zielozkym do tej lice.

PL: Uważaj, żeby nie dotknąć zelazkiem do tego przewodu.

 

SI: Dej pozōr, aż niy pociōngniesz za ta lica, a niy ściepniesz tego kochra.

PL: Uważaj, żeby nie pociągnąć za ten przewód i nie zrzucić tej kuchenki.

 

Podej dalij…