liczyć

liczyć (sie) – liczyć, wierzyć, przypuszczać, zważać  (pol.)

bezokolicznikliczyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.licza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.liczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.liczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.liczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.liczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.liczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.liczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.liczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.liczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.liczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.liczyliście; żeście liczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.liczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.liczyła żech; liczyłach; żech liczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.liczyła żeś; liczyłaś; żeś liczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.liczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..liczyły my; my liczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. liczyłyście; żeście liczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.liczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.liczyło żech; żech liczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.liczyło żeś; żeś liczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.liczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech liczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś liczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł liczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my liczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście liczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli liczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech liczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś liczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była liczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my liczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście liczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były liczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech liczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś liczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było liczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . licz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech liczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.liczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech liczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. liczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. liczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.liczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.liczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. liczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.liczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.liczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
liczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.liczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. liczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.liczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.liczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. liczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.liczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.liczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych liczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś liczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by liczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my liczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście liczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by liczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych liczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś liczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by liczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my liczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście liczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by liczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych liczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś liczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by liczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda liczōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz liczōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie liczōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy liczyli; bydymy liczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie liczyli; bydziecie liczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm liczyli; bydōm liczyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda liczyła; byda liczyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz liczyła; bydziesz liczyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie liczyła; bydzie liczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy liczyły; bydymy liczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie liczyły; bydziecie liczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm liczyły; bydōm liczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda liczyło; byda liczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz liczyło; bydziesz liczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie liczyło; bydzie liczyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyliczōny
rzeczownik odczasown.liczyni
Rybnik

POL: liczyć na coś, na kogoś. liczyć się z czymś, zważać na coś. W przypadku działać matematycznych – rachować.

 

Licza na to, że poradzisz dobrze rachować a sie niy ôbylisz.

Licz sie z tym, że bydymy misieli iś piechty godzina.

Licza, że przidziesz mi jutro pōmōc.

Liczysz na to, że tam w robocie rachōnki ci niy bydōm potrzebne?

Licza, że łopaty tam bydzie mioł, a niy muszymy swojich brać.

Licz sie z tym, co godosz.

Podej dalij…