lipiyń

lipiyń – lipiec (pol.); der Juli; červenec (cze.); July (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…lipiyń
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…lipnia
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…lipniowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…lipiyń
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...lipniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…lipniu
Wołacz l. poj. Ty…lipniu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…lipnie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…lipniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…lipniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…lipnie
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…lipniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…lipniach
Wołacz l. mn. Wy…lipnie
Przimiotnik (jaki? czyj?)lipniowy

 

Żniwa zaczynōmy dycko pod koniec lipnia.

We llipniu sōm feryje, tōż niy chodzimy do szkoły.

Lipnie sōm, ôstatni lata, doś deszczowe.

Podej dalij…