liznyć

liznyć – polizać, uderzyć, upaść (pol.)

bezokolicznikliznyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.lizna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.lizniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.liznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.liznymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.lizniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.liznōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.liznōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.liznōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.liznōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.lizli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.lizliście; żeście lizli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.lizli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.lizła żech; lizłach; żech lizła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.lizła żeś; lizłaś; żeś lizła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.lizła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..lizły my; my lizły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. lizłyście; żeście lizły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.lizły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.lizło żech; żech lizło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.lizło żeś; żeś lizło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.lizło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech liznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś liznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł liznōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my lizli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście lizli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli lizli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech lizła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś lizła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była lizła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my lizły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście lizły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były lizły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech lizło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś lizło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było lizło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . liznij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech liznie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.liznijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech liznōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. liznōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. liznōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.liznōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.lizli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. lizli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.lizli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.lizła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
lizła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.lizła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. lizły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.lizły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.lizły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. lizło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.lizło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.lizło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych liznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś liznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by liznōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my lizli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście lizli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by lizli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych lizła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś lizła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by lizła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my lizły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście lizły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by lizły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych lizło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś lizło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by lizło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyliznyty
rzeczownik odczasown.liznyci
Rybnik

POL: (1) polizać; (2) uderzyć – przenośnie; (3) upaść – przenośnie.

 

Jeszcze roz mi sam bydziesz żgoł pazurami w tym garcu, to cie lizna w pysk.

Dej mu liznyć tego loda, bo mu sie zachce, a całego niy może dostać, bo je chory.

Bōł żech ukełznōł a tak żech liznōł, że mie musieli we trzech stawiać.

Podej dalij…