łōnka

łōnka – łąka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…łōnka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…łōnki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…łōnce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…łōnka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...łōnkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…łōnce
Wołacz l. poj. Ty…łōnko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…łōnki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…łōnkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…łōnkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…łōnki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…łōnkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…łōnkach
Wołacz l. mn. Wy…łōnki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Stowej, a idymy na łōnka siano suszyć.

Mama z tatōm sōm na łōnce przi sianie.

Idź a przikludź krowy z łōnki.

 

 

Podej dalij…