łōżko

łōżko – łóżko (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…łōżko
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…łōżka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…łōżku
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…łōżko
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...łōżkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…łōżku
Wołacz l. poj. Ty…łōżko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…łōżka
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…łōżek; łōżkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…łōżkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…łōżka
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…łōżkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…łōżkach
Wołacz l. mn. Wy…łōżka
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Lygej do łōżka, bo rano musisz stować do szkoły.

Ô tej godzinie dzieci majōm być downo we łōżku.

Doczkej, yno łōżka pościela a przida.

Podej dalij…