luft

luft – powietrze (pol.); die Luft (ger.); ovzduší (cze.); air (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…luft
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…luftu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…luftowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…luft
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...luftym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…lufcie
Wołacz l. poj. Ty…lufcie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…lutty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…luftōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…luftōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…lufty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…luftami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…luftach
Wołacz l. mn. Wy…lufty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Naplōmpej mi luftu do koła.
PL: Napompuj mi powietrza w rowerze.

SI: Bez zima świyżym luftym sie sam pochwolić niy poradzymy.
PL: Zimą świeżym powietrzem się tutaj pochwalić nie możemy.

SI: We lufcie czuć już zima.
PL: W powietrzu czuć już zimę.

Podej dalij…