luftbiksa

luftbiksa – wiatrówka, strzelba pneumatyczna na śrut (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…luftbiksa
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…luftbiksy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…luftbiksie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…luftbiksa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...luftbiksōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…luftbiksie
Wołacz l. poj. Ty…luftbikso
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…luftbiksy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…luftbiksōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…luftbiksōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…luftbiksy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…luftbiksami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…luftbiksach
Wołacz l. mn. Wy…luftbiksy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Niy trzimej tej luftbiksy w dōma, bo jeszcze dziecka co narobiōm.

Postrzylōmy se luftbiksōm do tarcze?

Nie lotej z luftbiksōm po wsi, bo cie zawrzōm.

 

Podej dalij…