luftować

luftować (sie) – wietrzyć (pol.); lüften (ger.); větrat (cz.); to nose (eng.)

bezokolicznikluftować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.luftuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.luftujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.luftuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.luftujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.luftujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.luftujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.luftowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.luftowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.luftowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.luftowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.luftowaliście; żeście luftowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.luftowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.luftowała żech; luftowałach; żech luftowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.luftowała żeś; luftowałaś; żeś luftowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.luftowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..luftowały my; my luftowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. luftowałyście; żeście luftowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.luftowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.luftowało żech; żech luftowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.luftowało żeś; żeś luftowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.luftowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech luftowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś luftowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł luftowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my luftowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście luftowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli luftowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech luftowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś luftowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była luftowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my luftowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście luftowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były luftowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech luftowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś luftowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było luftowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . luftuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech luftuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.luftujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech luftujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. luftowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. luftowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.luftowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.luftowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. luftowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.luftowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.luftowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
luftowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.luftowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. luftowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.luftowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.luftowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. luftowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.luftowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.luftowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych luftowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś luftowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by luftowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my luftowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście luftowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by luftowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych luftowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś luftowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by luftowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my luftowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście luftowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by luftowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych luftowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś luftowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by luftowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda luftowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz luftowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie luftowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy luftowali; bydymy luftować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie luftowali; bydziecie luftować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm luftowali; bydōm luftować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda luftowała; byda luftować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz luftowała; bydziesz luftować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie luftowała; bydzie luftować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy luftowały; bydymy luftować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie luftowały; bydziecie luftować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm luftowały; bydōm luftować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda luftowało: byda luftować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz luftowało; bydziesz luftować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie luftowało; bydzie luftować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyluftowany
rzeczownik odczasown.luftowani
Rybnik

 

Wlyź do pojstrzodka a niy luftuj.

Niy kurz sam, bo jo niy chca zaś potym pōł dnia luftować.

Kery zaś sam luftuje a ôstawiōł te dźwiyrze ôtwarte?

Podej dalij…