luftplōmpa

luftplōmpa – pompka rowerowa (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…luftplōmpa
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…luftplōmpy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…luftplōmpie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…luftplōmpa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...luftplōmpōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…luftplōmpie
Wołacz l. poj. Ty…luftplōmpo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…luftplōmpy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…luftplōmpōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…luftplōmpōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…luftplōmpy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…luftplōmpami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…luftplōmpach
Wołacz l. mn. Wy…luftplōmpy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Luft mi uciyk, a jo niy mioł luftplōmpy i musiol żech prziś piechty.

Dycko woża luftplōmpa ze sobōm przi kole.

Naplōmpej mi luftplōmpōm luftu do koła.

Podej dalij…