lulać

lulać – sikać, siusiać (pol.)

bezokoliczniklulać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.lulōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.lulosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.lulo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.lulōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.lulocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.lulajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.luloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.luloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.luloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.lulali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.lulaliście; żeście lulali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.lulali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.lulała żech; lulałach; żech lulała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.lulała żeś; lulałaś; żeś lulała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.lulała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..lulały my; my lulały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. lulałyście; żeście lulały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.lulały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.lulało żech; żech lulało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.lulało żeś; żeś lulało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.lulało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech luloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś luloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł luloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my lulali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście lulali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli lulali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech lulała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś lulała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była lulała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my lulały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście lulały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były lulały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech lulało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś lulało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było lulało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . lulej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech lulo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.lulejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech lulajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. luloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. luloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.luloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.lulali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. lulali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.lulali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.lulała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
lulała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.lulała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. lulały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.lulały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.lulały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. lulało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.lulało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.lulało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych luloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś luloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by luloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my lulali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście lulali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by lulali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych lulała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś lulała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by lulała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my lulały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście lulały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by lulały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych lulało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś lulało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by lulało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda luloł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz luloł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie luloł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy lulali; bydymy lulać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie lulali; bydziecie lulać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm lulali; bydōm lulać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda lulała; byda lulać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz lulała; bydziesz lulać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie lulała; bydzie lulać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy lulały; bydymy lulać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie lulały; bydziecie lulać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm lulaly; bydōm lulać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda lulało; byda lulać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz lulało; bydziesz lulać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie lulało; bydzie lulać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernylulany
rzeczownik odczasown.lulani
Rybnik

 

Idź tam do krzokōw a lulej, a jo sam doczkōm.

W nocy bydziesz luloł do nachtopa, a w dziyń do haźla.

Podej dalij…