lyź

lyź – wchodzić (pol.)

bezokoliczniklyź
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.leza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.leziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.lezie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.lezymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.leziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.lezōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.loz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.loz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.loz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.leźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.leźliście; żeście leźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.leźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.lazła żech; lazłach; żech lazła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.lazła żeś; lazłaś; żeś lazła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.lazła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..lazły my; my lazły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. lazłyście; żeście lazły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.lazły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.lazło żech; żech lazło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.lazło żeś; żeś lazło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.lazło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech loz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś loz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł loz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my leźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście leźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli leźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech lazła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś lazła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była lazła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my lazły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście lazły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były lazły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech lazło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś lazło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było lazło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . lyź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech lezie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.lyźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech lezōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. loz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. loz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.loz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.leźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. leźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.leźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.lazła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
lazła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.lazła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. lazły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.lazły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.lazły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. lazło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.lazło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.lazło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych loz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś loz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by loz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my leźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście leźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by leźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych lazła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś lazła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by lazła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my lazły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście lazły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by lazły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych lazło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś lazło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by lazło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda loz
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz loz
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie loz
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy leźli; bydymy lyź
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie leźli; bydziecie lyź
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm leźli; bydōm lyź
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda lazła; byda lyź
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz lazła; bydziesz lyź
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie lazła; bydzie lyź
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy lazły; bydymy lyź
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie lazły; bydziecie lyź
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm lazły; bydōm lyź
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda lazło; byda lyź
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz lazło; bydziesz lyź
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie lazło; bydzie lyź
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyleziōny
rzeczownik odczasown.leziyni
Rybnik

POL: wchodzić do pomieszczenia, wchodzić po schodach, wchodzić po drabinie, wchodzić pod górę.

 

Lyź do pojstrzodka a niy stōj we dźwiyrzach.

Kaj to leziesz na ta drabina. Chcesz ślecieć.

Lezymy tam pod ta gōra, abo se sam siednymy a doczkōmy?

Jo dziynnie leza po schodach tam a nazod.

Podej dalij…