Madlyna

Madlyna – Magdalena (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Madlyna
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Madlyny
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Madlynie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Madlyna
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Madlynōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Madlynie
Wołacz l. poj. Ty…Madlyno
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Madlyny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Madlynōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Madlynōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Madlyny
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Madlynami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Madlynach
Wołacz l. mn. Wy…Madlyny
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię żeńskie Magdalena. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Madlyna, Magdalyna, Lyna, Lynka, Lyncia),  jak również jego inne odmiany.

 

SI: Jutro rano je mszo za starka Madlyna, tōż trza iś do kościoła.

PL: Jutro rano jest msza za babcię Magdalenę, więc trzeba iść do kościoła.

 

SI: Jo żech z Madlynōm chodziyła telki lata po wsi po szkubaniu.

PL: Ja z Magdaleną chodziłam długie lata po wsi skubać pierze.

Podej dalij…