madrac

madrac – materac (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…madrac
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…madraca
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…madracowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…madrac
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...madracym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…madracu
Wołacz l. poj. Ty…madracu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…madrace
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…madracōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…madracōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…madrace
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…madracami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…madracach
Wołacz l. mn. Wy…madrace
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Wejźcie se madrace ze sobōm, bo tam bydymy spać na ziymi.

Pościela ci sam na madracu, bo niy mōmy sam tela łōżek.

Jo rajzuja dużo z madracym, a namiotym, a śpia bele kaj na świyżym lufcie.

Podej dalij…