majzel

majzel –  przecinak (majzel.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…majzel
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…majzla
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…majzlowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…majzel
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...majzlym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…majzlu
Wołacz l. poj. Ty…majzlu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…majzle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…majzli; majzlōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…majzlōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…majzle
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…majzlami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…majzlach
Wołacz l. mn. Wy…majzle
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Wejź majzel, a przikuj mi sam kōnsek tej dziury,

Majzlym tych grōntōw niy przekujesz. Trza wzōns bormaszyna, abo jaki młot elektryczny.

Dej pozōr z tym majzlym, co sie w rynka niy klupniesz.

Podej dalij…