mama

mama – mama (pol.); die Mutti (ger.);

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…mama
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…mamy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mamie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…mama
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...mamōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…mamie
Wołacz l. poj. Ty…mamo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…mamy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…mamōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mamōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…mamy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…mamami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…mamach
Wołacz l. mn. Wy…mamy
Przimiotnik (jaki? czyj?)mamin

 

Jutro idymy z mamōm do kina.

Powiydz mamie, że jutro przida dō niyj.

Kożdo mama przaje swojimu dziecku.

 

Podej dalij…