mamlać

mamlać (sie) – ślinić, ssać, oblizywać (pol.)

bezokolicznikmamlać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.mamlōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.mamlosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.mamlo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.mamlōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.mamlocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.mamlajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.mamloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.mamloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.mamloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.mamlali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.mamlaliście; żeście mamlali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.mamlali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.mamlała żech; mamlałach; żech mamlała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.mamlała żeś; mamlałaś; żeś mamlała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.mamlała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..mamlały my; my mamlały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. mamlałyście; żeście mamlały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.mamlały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.mamlało żech; żech mamlało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.mamlało żeś; żeś mamlało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.mamlało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech mamloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś mamloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł mamloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my mamlali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście mamlali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli mamlali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech mamlała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś mamlała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była mamlała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my mamlały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście mamlały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były mamlały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech mamlało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś mamlało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mamlało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . mamlej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mamlo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.mamlejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech mamlajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. mamloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. mamloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.mamloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.mamlali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. mamlali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.mamlali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.mamlała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
mamlała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.mamlała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. mamlały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.mamlały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.mamlały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. mamlało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.mamlało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.mamlało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych mamloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś mamloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by mamloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my mamlali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście mamlali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by mamlali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych mamlała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś mamlała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by mamlała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my mamlały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście mamlały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by mamlały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych mamlało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś mamlało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by mamlało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda mamloł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz mamloł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mamloł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy mamlali; bydymy mamlać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie mamlali; bydziecie mamlać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm mamlali; bydōm mamlać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda mamlała; byda mamlać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz mamlała; bydziesz mamlać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie mamlała; bydzie mamlać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy mamlały; bydymy mamlać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie mamlały; bydziecie mamlać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm mamlaly; bydōm mamlać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda mamało; byda mamlać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz mamlało; bydziesz mamlać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie mamlało; bydzie mamlać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernymamlany
rzeczownik odczasown.mamlani
Rybnik

Niy dowej tej rynkawiczki do gymby a niy mamlej jōm.

Dyć ôdwiń tyn bōmbōn, a niy mamlej papiōrka.

Podej dalij…