mandla

mandla – migdał (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…mandla
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…mandle
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mandli
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…mandla
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...mandlōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…mandli
Wołacz l. poj. Ty…mandlo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…mandle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…mandli; mandlōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mandlōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…mandle
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…mandlami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…mandlach
Wołacz l. mn. Wy…mandle
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Ciotka nōm dycko posywała z Miymiec mandle do moczki.

Do moczki muszōm być mandle a ôrzechy.

Jo tam mōm kajś we szranku tytka mandli.

 

 

Podej dalij…