marcowy

marcowy – marcowy (pol.)

przymiotnikmarcowy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...marcowy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...marcowo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...marcowe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... marcowi; marcowe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...marcowe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...marcowego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...marcowej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...marcowego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...marcowych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...marcowych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...marcowymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...marcowej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... marcowymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... marcowym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
marcowym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...marcowego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... marcowy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..marcowo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... marcowe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
marcowych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... marcowe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
marcowym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...marcowōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...marcowym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...marcowymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...marcowymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...marcowym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..marcowej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...marcowym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...marcowych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...marcowych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...marcowy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...marcowo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... marcowe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...marcowi; marcowe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...marcowe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Ta marcowo pogoda poradzi być roz ciepło a roz zimowo.

PL: Ta marcowa pogoda potrafi być raz gorąca, a raz zimowa.

 

SI: Niy mōm marcowej nōmery tej gazety.

PL: Nie mam marcowego numeru tej gazety.

 

 

Podej dalij…