margarina

margarina – margaryna (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…margarina
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…margariny
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…margarinie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…margarina
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...margarinōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…margarinie
Wołacz l. poj. Ty…margarino
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…margariny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…margarinōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…margarinōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…margariny
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…margarinami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…margarinach
Wołacz l. mn. Wy…margariny
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Prziniyś mi tam pōł fōnta margariny, kej idziesz do sklepu.

PL: Przynieś mi tam kostkę (250 g) margaryny, skoro idziesz do sklepu.

 

SI: Jak prziciśnie głōd, to i chlyb ze margarinōm je dobry.

PL: Kiedy przyciśnie głód, to i chleb z nargaryną jest dobry.

 

SI: Usmoż se ta smażōnka na margarinie.

PL: Usmaż sobie tę jajecznicę na margarynie.

 

Podej dalij…