marmelada

marmelada – marmolada (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…marmelada
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…marmelady
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…marmeladzie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…marmelada
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...marmeladōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…marmeladzie
Wołacz l. poj. Ty…marmelado
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…marmelady
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…marmeladōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…marmeladōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…marmelady
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…marmeladami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…marmeladach
Wołacz l. mn. Wy…marmelady
Przimiotnik (jaki? czyj?)marmeladowy

 

Dejcie mi dwa kołoczki z marmeladōm

Mie niy szmakuje marmelada, tōż wola kołocz z makym.

Pomożcie se  dzisiej chlyb marmeladōm.

 

 

Podej dalij…