maszka

maszka – kokardka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…maszka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…maszki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…maszce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…maszka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...maszkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…maszce
Wołacz l. poj. Ty…maszko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…maszki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…maszkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…maszkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…maszki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…maszkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…maszkach
Wołacz l. mn. Wy…maszki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Kery ci zrobiōł tako piykno maszka przi tymu koku?

Zawiōnzej se te sznōrki przi strzewikach, yno na maszki a niy na wynzły.

Ta maszka pod karkym mosz piykniejszo niż tata binder.

 

Podej dalij…