matłać

matłać (sie) – plątać (pol.)

bezokolicznikmatłać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.matla
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.matlesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.matle
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.matlymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.matlecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.matlōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.matłoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.matłoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.matłoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.matłali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.matłaliście; żeście matłali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.matłali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.matłała żech; matłałach; żech matłała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.matłała żeś; matłałaś; żeś matłała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.matłała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..matłały my; my matłały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. matłałyście; żeście matłały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.matłały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.matłało żech; żech matłało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.matłało żeś; żeś matłało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.matłało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech matłoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś matłoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł matłoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my matłali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście matłali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli matłali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech matłała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś matłała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była matłała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my matłały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście matłały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były matłały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech matłało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś matłało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było matłało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . matłej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech matle
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.matłejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech matlōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. matłoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. matłoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.matłoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.matłali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. matłali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.matłali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.matłała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
matłała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.matłała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. matłały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.matłały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.matłały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. matłało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.matłało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.matłało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych matłoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś matłoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by matłoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my matłali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście matłali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by matłali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych matłała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś matłała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by matłała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my matłały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście matłały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by matłały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych matłało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś matłało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by matłało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda matłoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz matłoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie matłoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy matłali; bydymy matłać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie matłali; bydziecie matłać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm matłali; bydōm matłać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda matłała; byda matłać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz matłała; bydziesz matłać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie matłała; bydzie matłać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy matłały; bydymy matłać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie matłały; bydziecie matłać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm matłały; bydōm matłać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda matłało; byda matłać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz matłało; bydziesz matłać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie matłało; bydzie matłać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernymatłany
rzeczownik odczasown.matłani
Rybnik

 

Jakoś mi sie ta wełna sztyjc matle.

Dej pozōr, bo mi matlesz ta nic.

Niy matłej mi tych wełnōw ze sobōm.

 

 

Podej dalij…