mdleć

mdleć – mdleć (pol.)

bezokolicznikmdleć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.mdla
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.mdlisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.mdli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.mdlymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.mdlicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.mdlōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.mdloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.mdloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.mdloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.mdleli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.mdleliście; żeście mdleli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.mdleli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.mdlała żech; mdlałach; żech mdlała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.mdlała żeś; mdlałaś; żeś mdlała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.mdlała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..mdlały my; my mdlały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. mdlałyście; żeście mdlały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.mdlały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.mdlało żech; żech mdlało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.mdlało żeś; żeś mdlało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.mdlało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech mdloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś mdloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł mdloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my mdleli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście mdleli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli mdleli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech mdlała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś mdlała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była mdlała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my mdlały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście mdlały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były mdlały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech mdlało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś mdlało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mdlało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . mdlej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mdli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.mdlejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech mdlōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. mdloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. mdloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.mdloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.mdleli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. mdleli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.mdleli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.mdlała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
mdlała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.mdlała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. mdlały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.mdlały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.mdlały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. mdlało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.mdlało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.mdlało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych mdloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś mdloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by mdloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my mdleli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście mdleli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by mdleli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych mdlała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś mdlała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by mdlała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my mdlały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście mdlały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by mdlały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych mdlało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś mdlało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by mdlało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda mdloł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz mdloł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mdloł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy mdleli; bydymy mdleć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie mdleli; bydziecie mdleć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm mdleli; bydōm mdleć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda mdlała; byda mdleć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz mdlała; bydziesz mdleć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie mdlała; bydzie mdleć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy mdlały; bydymy mdleć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie mdlały; bydziecie mdleć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm mdlały; bydōm mdleć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda mdlało; byda mdleć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz mdlało; bydziesz mdleć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie mdlało; bydzie mdleć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.mdlyni
Rybnik

 

Jak ôn yno zejrzi trocha krwie, to zarozki mdli.

Jo zarozki mdla, jak mi zacznōm godac ô krwi.

Niykerzi ludzie mdlōm, jak yno zejrzōm jako szpryca.

Podej dalij…