merta

merta – mirt (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…merta
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…merty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mercie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…merta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...mertōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…mercie
Wołacz l. poj. Ty…merto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…merty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…mertōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mertōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…merty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…mertami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…mertach
Wołacz l. mn. Wy…merty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Niy mosz  tam kaj na ôknie trocha merty, bo moja mi latoś uschła.

PL: Nie masz tam gdzieś na oknie trochę mirtu, bo mój mi usechł w tym roku.

 

SI: Kery to sam tak piyknie tōm mertōm ôbstrojōł?

PL: Kto to tutaj ustroił tak pięknie tym mirtem?

 

SI: Zofijka idzie do kōmōnije, tōż trza ji uplyś piykny wiōnek ze merty.

PL: Zosia idzie do komunii, więc trzeba jej upleść piękny wianek z mirtu.

 

Podej dalij…