mesingowy

mesingowy – mosiężny (pol.)

przymiotnikmesingowy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...mesingowy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...mesingowo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...mesingowe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... mesingowi; mesingowe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...mesingowe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...mesingowego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...mesingowej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...mesingowego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...mesingowych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...mesingowych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...mesingowymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...mesingowej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... mesingowymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... mesingowym
Cel. l. mn. r. nmos. m
(jakim?) Dziwuja sie...
mesingowym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...mesingowego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... mesingowy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..mesingowo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... mesingowe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
mesingowych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... mesingowe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
mesingowym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...mesingowōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...mesingowym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...mesingowymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...mesingowymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...mesingowym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..mesingowej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...mesingowym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...mesingowych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...mesingowych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...mesingowy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...mesingowo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... mesingowe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...mesingowi; mesingowe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...mesingowe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)mesingowo

 

Wejź ta mesingowo mufka, bo te aluminiowe sōm słabe.

 

 

Podej dalij…